beeldsnijwerk

stijl


Voor goed beeldsnijwerk zijn uitstekende ambachtelijke vaardigheden onontbeerlijk. De bekwaamheid van Gesina Liedmeier leidt echter nooit tot routinewerk. De stijl van Gesina Liedmeiers werk is uniek. Terwijl de beeldsnijtraditie zich heeft gestabiliseerd in de 19e eeuw, dateren haar inspiratiebronnen van vroeger tijden. Haar stijl is onder meer geworteld in de late gotiek.
Een prachtig voorbeeld van een laat-gotische beeldengroep is te zien op de site van het Rijksmuseum in Amsterdam: de verkondiging aan Maria van Tilman Riemenschneider www.rijksmuseum.nl. De ontroering die deze beelden teweeg brengen, streeft zij ook in haar eigen werk na. Kenmerkend voor het werk van Gesina Liedmeier is de gelaagdheid in de uitdrukking van de beelden en de hoge mate van verfijning.

Gesina Liedmeier

Naar boven ^